Din guide til træpillefyr

Der er mange penge at spare ved at skifte din nuværende varmeløsning ud med et pillefyr. Du kan spare helt op til 50 % på din varmeregning, hvis du skifter fra et traditionelt olie- eller gasfyr. Besparelsen skyldes ganske enkelt, at træpiller er langt billigere end olie, gas og el, når man ser på hvor meget energi, man får for pengene. Læs med her og se, hvad træpillefyret har at byde ind med.

Hvad er et pillefyr?

Et træpillefyr står for opvarmningen af husstanden og det varme brugsvand på samme måde som et traditionelt gas- eller oliefyr. Forskellen ligger i, at der i stedet for olie eller gas fyres med træpiller. Pillerne er lavet af sammenpresset savsmuld og træspåner. Der findes også kombifyr, hvor det er muligt at kombinere fyring med træpiller med anden form for brændsel. Denne artikel omhandler udelukkende træpillefyr.

Hvordan fungerer pillefyret?

Træpillefyrets anlæg består af tre hoveddele. Et træpillemagasin, en kedel og en brænder. Træpillerne opbevares i magasinet og føres automatisk herfra over i brænderen via en snegl i takt med, at forbrændingen foregår. I brænderen forbrændes træpillerne, varmen optages i kedlen og ledes derfra rundt i radiatorer eller gulvvarme.

Der findes to typer pillefyr, men hver sin kedeltype:

 • Et pillefyr med akkumuleringstank (vandtank). Denne er en gammeldags og mere traditionel model, hvor varmen føres over i en stor vandtank, der forsyner huset med varme. Modellen skal renses manuelt, tilses jævnligt og askeskuffen tømmes.
 • Et pillefyr med automatisk pillekedel. Denne er fuldautomatisk og fungerer som et oliefyr ved hjælp af en driftstermostat. Termostaten måler temperaturen på vandet i kedlen og regulerer på den måde automatisk driften. Derudover skal der kun påfyldes piller og tømmes askeskuffe, rensningen foregår ved det årlige serviceeftersyn.

Overvejelser før du investerer

Der er fordele og ulemper ved alt – også pillefyr. Fordelene er der flest af, men alligevel er der en række forhold, du skal holde dig for øje, inden du beslutter dig for at skifte varmekilde.

5 fordele:

 • Den store økonomiske besparelse. Du sparer som nævnt op til 50 % på din varmeregning sammenlignet med olie og gas. Samtidig slipper du for at betale C02-afgift for brændslet.
 • Forurening på et minimum. Træpillerne forbrændes næsten fuldstændigt, så de forurener stort set ikke. Selv de gasser, der udvikles under forbrændingen, bliver brændt af.
 • Automatisk start og sluk-funktion. Pillefyret kan indstilles til at starte og slukke automatisk, så du sparer på energien, når huset alligevel er tomt.
 • Styring over nettet. Kobler du pillefyret til på nettet, kan du overvåge og styre det derfra. Du kan også få besked fra producenten, såfremt de overvåger det for dig, hvis der er store udsving i driften.
 • Hurtig tilbagebetalingstid. Selvom et pillefyr er en stor startinvestering, så er udgiften tjent ind igen på bare få år (2-4 år).

5 ulemper:

 • Et pillefyr kræver mere arbejde end et olie- eller gasfyr. Specielt ikke-automatiserede fyr kræver en del arbejde. Magasinet skal i vinterperioden fyldes med træpiller 1 gang om ugen, og fyret skal rengøres.
 • Kvaliteten af træpillerne kan variere meget fra leverandør til leverandør. Kvaliteten har stor betydning for virkningsgraden – det procentvise udbytte af de træpiller, der afbrændes.
 • Støv, larm og lugt. Når der fyldes træpiller på fyret, kan det ikke undgås, at det vil støve og lugte lidt af bål, når brændingen starter. Anlægget vil også støje når blæser, motor og snegl kører.
 • Et standard pillefyr kan ikke undgå at have mange start og stop om sommeren, hvor fyret mere eller mindre kun bruges til at producere varmt brugsvand.
 • Et moderne pillefyr udskiller røg med meget lav temperatur, hvilket kan forsage løbesod, hvis du kobler fyret til en gammel skorsten, der ikke passer til den lave temperatur. Derfor kan den eksisterende skorsten sjældent bruges.

Er et pillefyr så noget for dig?

Det er meget naturligt at spørge sig selv, om det kan betale sig?
Der er flere økonomiske fordele i at lave en forholdsvis stor startinvestering, da det hurtigt er tjent ind igen.

Lad os ta’ et håndgribeligt eksempel på den økonomiske fordel:
Man siger, at 1 liter fyringsolie og 2 kilo træpiller giver nogenlunde samme mængde energi, og da træpillerne koster under en tredjedel af oliens pris, er det langt billigere i længden. I forhold til el er besparelsen endnu større.

En anden fordel er, at du kan få økonomisk tilskud til dit nye pillefyr. Når du køber og installerer et pillefyr, ligger prisen normalt mellem 45.000 – 80.000 kr. alt efter, hvilken type du køber. Herfra kan du trække det energitilskud, du får fra dit forsyningsselskab. En god besparelse, der er værd at tage med i overvejelserne.

Dernæst er det en god idé at se på de praktiske foranstaltninger. Spørg dig selv:

 • Har jeg plads til et pillefyr samt silo i mit hus eller en bygning i forbindelse med huset?
 • Har jeg plads til at opbevare træpillerne?
 • Har jeg mulighed for at bruge en halv time om ugen på at fylde træpiller på og tømme askeskuffe?
 • Har jeg et økonomisk overskud til at investere i en ny varmeløsning?

Svarer du ja, så er et træpillefyr klart en mulighed for dig.

Stil krav til dine træpiller

Træpillerne, du skal fyre dit pillefyr med, findes i mange forskellige varianter. Derfor er det vigtigt, at du ikke kun undersøger prisen, når du bestiller. Sammenlign både askeindhold, vandindhold og effektiv brændværdi, når du er på indkøb. Ved at vælge træpiller af høj kvalitet, mindsker du mængden af aske, smuds og slagger, som er det restprodukt, der er tilbage efter brændingen i fyret. Gå efter piller med lav askeprocent, et lavt vandindhold og høj garanteret brændværdi. Det vil gøre pillen yderst velegnet som biobrændsel.

De træpiller, der kommer fra Canada, Rusland, Estland, Letland, Litauen og Finland, er produceret efter strenge regler, primært for at sikre de gode råvarer og forsyningssikkerhed. Men i høj grad også for at sikre en bæredygtig produktion. Træpillerne produceres af frisk, ren og ubrugt processavsmuld, spåner og flager af fraskær. Materialerne knuses til små partikler og presses til piller.

Træpillernes kvalitet har stor betydning for, hvor stort vedligeholdelsesarbejdet er nødt til at være for, at driften af pillefyret fungerer optimalt. Hvis askeindholdet i træpillerne er for højt, bliver der dannet slagger, hvilket kan nedsætte effekten af anlægget og dermed dit udbytte af din investering.

Det kan være svært at gennemskue de mange leverandører og indholdet i pillerne, så det er vigtigt, at du som ejer af et pillefyr bruger din sunde fornuft. Lugt og farve er gode indikatorer på, om kvaliteten er god. Røgen skal lugte som røg fra afbrændt træ, og pillerne skal have en jævn træfarve. Du kan finde træpiller her og læse mere om de forskellige typer og priser.