Energioptimering – hvad gør det godt for?

De fleste af os har prøvet at påvirke varmeregningen ved at skrue ned for varmen, huske at lukke vinduer og døre, spare på det varme vand, osv., men det er sjældent at det batter ret meget i det lange løb. Hvis du gerne vil gøre noget, der både gavner din bolig og din varmeregning, bør du se på mulighederne for at energirenovere og energiforbedre din bolig. Det er lidt større projekter, men der kan til gengæld være mange penge at spare på varmeregningen!

Gode energitiltag til din bolig

Der er flere ting, du kan gøre, hvis du vil optimere varmeforbruget, og selv mindre projekter kan have stor betydning for din varmeregning. Nogle projekter er mere omfattende end andre, og det er altid en god idé at rådføre dig med en professionel, før du lægger dig fast på noget. Gennem Colego kan du indhente tre gratis og uforpligtende tilbud fra professionelle håndværkere, der kan hjælpe med et eller flere af dine energiprojekter.

Isolering af ydervægge

Isolering af ydervægge

Et ekstra lag isolering på ydervæggen af huset kan gøre underværker, når varmen skal holdes inde. Nogle huse har en såkaldt hulmur, som relativt nemt kan isoleres. Det er som regel den billigste løsning, men det er vigtigt at sikre sig, at murværket kan holde til den ekstra isolering, så du ikke risikerer frostsprængninger og andet. Hulmursisolering skal udføres af en professionel, som først laver nogle huller i facaden – for eksempel ved at fjerne enkelte mursten – så der kan blæses granulat ind i muren.

Hvis din bolig ikke har en hulmur, er det som regel mere omfattende og derfor også dyrere at få isoleret ydermuren. I stedet for at blæse granulat ind i muren monteres der isoleringsmaterialer på væggen. Dette kan gøres både indvendigt og udvendigt, og kan også supplere en hulmursisolering, hvis du vil have en endnu mere effektiv løsning.

De fleste vælger at få det ekstra isolering sat på ydersiden af muren. Det er der flere årsager til. Det er først og fremmest den sikreste løsning, da du med en indvendig efterisolering risikerer fugt og skimmelsvamp i væggen. Derudover koster det ikke indvendige kvadratmeter, samtidig med at det kan fjerne utætheder og eventuelle kuldebroer – det vil sige steder, hvor kulden kan trænge ind i huset – så der lukkes helt tæt udefra.

Der er flere forskellige muligheder, når det kommer til udendørs efterisolering. Hvilken der er bedst, afhænger blandt andet af din bolig, og hvilken facade du ønsker. Isoleringsmåtterne kan placeres bag på en let beklædning af eksempelvis plader eller brædder. Det giver dig en flot træfacade, hvor den effektive isolering sidder indenunder. 

Isoleringsmåtterne kan også sættes direkte på den eksisterende ydervæg, hvorefter der lægges puds uden på isoleringen. Det giver dig en pudsfacade, som især er populær til moderne huse. En tredje løsning er at få muret en ny ydermur – en såkaldt skalmur – et lille stykke fra den ydervæg, der allerede er der. Isoleringen kan så placeres mellem de to mure på samme måde som ved hulmursisolering, som blev forklaret højere oppe.

Skift til energivinduer

Skiftning til energivelinge vinduer

Hvis det er mere end 15 år siden, dit hus fik skiftet vinduer, kan det som regel godt betale sig at få sat nye i. Der er sket meget med vinduer og ruder de seneste 10 år – blandt andet kan du få både 2- og 3-lags energiruder, som holder bedre på varmen. Udover de flere lag glas – og dermed flere mellemrum med luft – er der også indsat afstandslister mellem lagene. På de nyere ruder er disse lavet i plast frem for metal. Plasten holder bedre på varmen, og i kombination med de øvrige dele taber energiruder kun omkring en tredjedel varme sammenlignet med de lidt ældre termoruder. 

Hvis du har små, fine vinduer med sprosser, er den bedste løsning som regel af indsætte et forsatsvindue med energiglas på indersiden. De småsprossede vinduer holder dårligere på varmen end de store ruder, da varmen siver ud gennem alle sprossekanterne. 

Energioptimering af vinduer er ofte med til at mindske varmeregningen betragteligt, så hvis dine vinduer er ved at være gamle, bør du helt sikkert overveje energivenlige alternativer, når du skal have sat nye vinduer i.

Isolering af loft eller tag

Hvis din bolig har et ubeboet loftrum, er det relativt nemt at få efterisoleret dette til en rimelig pris. Det bliver lidt mere kompliceret ved huse med fladt tag, førstesal med skråvægge eller loft til kip. Dette skyldes, at der ved et ubeboet loftrum kan sættes et lag isolering op under loftet og herefter monteres et nyt loft uden på isoleringen. Dette er ikke muligt, hvis der er for lavt til loftet, for eksempel på grund af skråvægge. Her er det nødvendigt at hæve loftet i stedet, hvilket kan blive en dyr affære, medmindre du i forvejen skal have skiftet et gammelt tag. I den forbindelse koster det ikke meget ekstra at få efterisoleret, og de ekstra udgifter der kommer, vil hurtigt tjene sig selv hjem gennem billigere varmeregninger.

Isolering af gulv

De fleste af os har prøvet at gå og fryse om fødderne. I mange tilfælde forsøger man at klare kulden med et par ekstra sokker og et ekstra drej på radiatoren – selvom rumtemperaturen i øvrigt er passende. Et fodkoldt gulv kan skyldes flere ting, og det er ikke altid gulvet selv, der er problemet. 

Hvis vægge eller vinduer er utætte, siver kulden ind og kommer til at løbe langs gulvet, så man især mærker det på fødderne, når man går rundt. Det kan dog også skyldes, at der ikke er isolering nok under gulvet. Dette gælder især, hvis der er en uopvarmet kælder eller krybekælder nedenunder, eller hvis gulvet ligger direkte på husets fundament. 

Efterisolering er ofte et omfattende projekt, da det i de fleste tilfælde er nødvendigt at rive det eksisterende gulv op, før der kan lægges isolering og herefter et nyt gulv ovenpå. Der er dog flere måder at få efterisoleret dit gulv, og hvilken der er bedst, kommer blandt andet an på, hvilken type gulv der er tale om, og om der er kælder under.

Hvis der er et hulrum under gulvet, kan der relativt nemt blæses isoleringsgranulat ind, uden det er nødvendigt at pille det eksisterende gulv op. Denne løsning er derfor at foretrække, når det er muligt. Hvis der i stedet er en krybekælder under gulvet, kan isoleringen monteres i krybekælderens loft. Det er dog vigtigt, at der er tilstrækkeligt med ventilation i krybekælderen, så der ikke opstår fugtskader. 

Er der en almindelig kælder under gulvet, kan der opsættes isolering i loftet og herefter laves nyt loft af gipsplader eller lignende, hvilket dog koster noget af kælderens loftshøjde. Hvis kælderen er opvarmet, er det knap så nødvendigt at isolere gulvet til stueetagen, da varmen fra kælderen vil sive op igennem.

Hvis gulvet er lagt direkte oven på fundamentet, er det et større projekt, der skal gang i. I sådan et tilfælde er det nødvendigt at bryde betonlaget under huset op og grave ud, så der kan lægges isolering under betonlaget.

Fordele ved energirenovering

Der er mange fordele ved at energirenovere din bolig. Mange tænker primært på det økonomiske aspekt, men der er altså flere andre punkter, det også har en gavnlig effekt på.

Økonomi

Der er ofte en del penge at spare på varmeregningen, når du eksempelvis efterisolerer ydermure eller lofter. Hvis du skal optage et banklån for at betale renoveringen, kan du i mange tilfælde opleve, at udgifterne til lånet er mindre end den besparelse, som renoveringen giver på varmeregningen. Der er altså stadig overskud, selvom du skal betale af på et lån.

Hvis du ikke har brug for et lån for at betale energirenoveringen, vil du naturligvis mærke endnu tydeligere, hvordan ”rabatten” på varmeregningen får indflydelse på økonomien.

Bedre indeklima

Energirenoveringer giver også et bedre indeklima, hvor du slipper for fugt og træk. Det giver en bedre komfort i dagligdagen og kan spare dig for mange løbende reparationer på eksempelvis vinduer og døre.

Øget værdi i forbindelse med salg

Afhængigt af de optimeringer du laver, vil det kunne have en positiv effekt på salgsprisen, hvis du skal til at sælge dit hus. Hvis du i forbindelse med en efterisolering af ydervæggene får lavet en ny, flot facade, eller du får sat nye energiruder i, kan det virkelig give nyt liv til huset, og prisen kan derfor få et godt ryk opad.

Ifølge ejendomsmægler paulun.dk skal du dog ikke foretage energirenoveringer udelukkende med henblik på at øge husets salgsværdi. Det er sjældent, at du får alle pengene ind igen for eksempelvis loft- og gulvisoleringer, men det er en god investering, hvis du selv skal bo i huset og kan få glæde af besparelserne på varmeregningen.