Derfor er genbrug af elektronik særlig vigtig for miljøet

I en tid hvor vi begynder at se konsekvenserne af den globale opvarmning, bliver miljøspørgsmålet meget konkret. Én af de arenaer, hvor der er rigtig meget brug for omstilling er vores forbrug af IT.

Heldigvis er der en spirende ny bevægelse, der ud fra cirkulær økonomi-modellen bekæmper overforbruget med miljøvenlige løsninger for afsætning, salg og opkøb af brugt og renoveret IT.

Danske virksomheder som Refurb.dk tager de spæde første skridt mod forretningsmodeller, der minder mere om økosystemer end ubæredygtige ensrettede systemer.

Men hvorfor er det lige her, kampen for miljøet er særlig vigtig? En iPhone, tablet eller computer er en stadig mindre enhed som virker ret insignifikant i det store hele.

Læs med her og bliv klogere:

Fremstilling af mobiler og IT

Fremstilling af mere og mere avancerede bærbare computere, mobiler og tablets er en ressourcekrævende proces på primært to områder:

  1. CO2-udledning i forbindelse med udvindelse af råmaterialer
  2. Produktion og udtømningen af de finitte metaller og andre elementer, der indgår i elektronikken.

CO2-udledningen i forbindelse med udvindelse indgår som regel ikke i CO2-regnskaberne for IT-virksomhederne, da det er outsourcet til andre firmaer.

Ikke desto mindre er din iPhone, bærbar, tablet etc. fyldt med metaller som lithium, aluminium, guld, nikkel, tin osv.
(Tjek denne side for en komplet oversigt).

Minedrift er en ressourcekrævende proces, der udover CO2-udslippet forbundet med maskineriet også ændrer landskabet drastisk. Særligt i Afrika, hvor korruption er et stort problem, men også andre dele af verden driver vestlige firmaer minedrift på meget uansvarlig vis, ved at købe sig politisk støtte i stedet for at betale skat, sikre arbejdssikkerhed og minimere miljøskaden.

Problemet er så stort, at det mellemamerikanske land El Salvador nu har ulovliggjort metal-minedrift landet over (kilde).

Men også produktionen er en ressourcekrævende proces.

Faktisk så stor, at mange estimerer denne fase til at udgøre fra 70 til op mod 85 procent af den samlede co2-udledning af en iPhone igennem hele produktets livscyklus.

Transport

Transport af en iPhone f.eks. udgør også en ikke uvæsentlig del af co2-regnskabet. Geekaphone vurderer, at transporten af en iPhone udgør 8%.

Delene i en iPhone stammer nemlig fra hele verden, og må derfor transporteres store distancer med skib og fly til fremstillingen i Kina. Herfra skal de igen fordeles ud over verdens lande til salg.

IT-skrald

Ude af øje – ude af sind.

Det er desværre ofte sådan vi tænker, når det kommer til brugt elektronik. I Danmark har vi et effektivt system til genbrug af skrald generelt, men brugt IT ender desværre alt for ofte også med deponering eller destruktion selvom det har værdi hvis det udnyttes korrekt.

Og i mange tilfælde ender IT-”affaldet” på illegal vis med at blive sendt til store elektroniske lossepladser – såkaldte ”elektroniske gravsteder” eller ”e-waste dumps” – i udviklingslande i især Ghana og Indien.

Forenede Nationers Universitet har fastholdt, at kun 6 millioner tons af de 41 millioner tons af it-affald der afskaffedes globalt i 2014 blev genbrugt korrekt.

Det lille vestafrikanske land modtager ifølge Motherboard.vice.com 215000 tons af dét affald fra vestlige lande som blandt andet England og endda USA.

Landet har ingen anden løsning end at smide det i store lossepladser som Agbogbloshie i hovedstaden Accra. Denne losseplads er kendt for at være verdens Det virker, og er, bizart at rige lande som England, der har kapaciteterne til selv at håndtere og genbruge elektronikken eksporterer det illegalt til mindre udviklede lande.

Her er et indslag om hvordan det så ud allerede for nogle år tilbage:


Det giver da også kun mening set fra et økonomisk perspektiv, for på disse lossepladser er miljøhensyn og indbyggernes sikkerhed ikke særlig højt prioriteret.

Stedet er i dag befolket med mennesker på jagt efter de værdifulde metaller gemt bag plastikken. Metallerne udvindes nemmest (og farligst) ved afbrænding af de omkringliggende materialer. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig risikoen ved at blande så kemisk indholdsrigt produkter i en losseplads udsat for skiftende vejrforhold og afbrænding.

Blyforgiftning er udbredt, ikke bare på lossepladsen, men også rundt omkring området. Beboerne af lossepladsen dulmer symptomerne på deres sygdomme med cannabis, da de langtfra har råd til behandling. Det virker unødvendigt at sige, at miljøet også lider under disse kemiske udslip, og området var da også før et levende vådområde.

Lineær vs cirkulær økonomi

Så hvor hoppede kæden af?

Vores økonomi har hidtil brugt modellen produktion -> forbrug -> udsmidning. En model, der bygger på en forældet forestilling om uopbrugelige ressourcer og problemfri udsmidning.

Førnævnte refurb og andre danske virksomheder som Blue City forsøger at ændre denne model med bæredygtighed I mente. Det er dét, der kaldes cirkulær økonomi. Modellen hedder her: produktion -> forbrug -> (eventuel renovering) -> genbrug, og ideelt set kan produkter klare op mod 3 af disse cyklusser.

Andre bud på cirkulær økonomi har budt på en ny forretningsmodel, hvor firmaer kun udlåner elektronik og er forpligtede på at tage varen tilbage og genindsætte den i produktion

Undlad din private computer

Udover at købe brugt og investere i cirkulær økonomi kan du også spare de miljømæssige omkostninger ved nykøb ved at bruge din arbejdscomputer i stedet for at investere i din egen. Gør du det, skal du dog huske at tjekke reglerne på området.
Læs om dem her: https://www.fagmagasinet.dk/skatteregler-arbejdscomputer-mobil/.

IT-skrald og co2-produktionsomkostninger prikker til grundfortællerne i vores tankegang omkring forbrug.

Global opvarmning, forurening og social ulighed er biprodukter ved vores økonomiske system, der enten kræver en alvorlig reformering eller en afløser.